top of page
Search

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄູ

Angie, ນັກຮຽນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອາຈານ Jib ນັ້ນເປັນເລື່ອງບັງເອີນ, ຊື່ແທ້ກໍ່ຄືກັນ ສົ່ງຄະແນນທົດສອບ Iles ຂອງທ່ານຈາກອັງກິດ.


ອາຈານ Jib ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນນັກຮຽນໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ພວກເຂົາຄາດຫວັງ <3


ຂ້ອຍຫວັງວ່າເຈົ້າສາມາດສອບເສັງເພື່ອເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເຈົ້າຫວັງ.
0 views0 comments

Kommentare


bottom of page