top of page
ฉลองครบรอบ 5 ปี

5th Anniversary

ฉลองครบรอบ 5 ปีของ LBE Center

ครูจิ๊บจัดโปรโมชั่น ลดค่าตรวจ

Statement of Purpose (SOP) 5%

สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทในต่างประเทศ

ทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ 

สนใจติดต่อครูจิ๊บได้เลยค่ะ

หมดเขต 31 Dec 2023

*กรุณาแจ้งโปรโมชั่นว่าเห็นจากเว็บไซต์*

ກຽມຕົວໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ

ມາຟັງເຕັກນິກການກຽມຕົວກ່ອນຈະໄປຮຽນພາສາຢູ່ຟີລິບປິນກັບອາຈານ Jib ທີ່ Blue Spade. ສະຖານີ Wongwian Yai, ວັນທີ 2 ເດືອນກຸມພາປີ 2020

ກຽມຕົວໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ

ມາຟັງເຕັກນິກການກຽມຕົວກ່ອນຈະໄປຮຽນພາສາຢູ່ຟີລິບປິນກັບອາຈານ Jib ທີ່ Blue Spade. ສະຖານີ Wongwian Yai 27 ຕຸລາ, 2019

bottom of page